Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Plovdivskom univerzitetu „Pajsije Hilandarski“, Plovdiv, Bugarska Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Plovdivskim univerzitetom „Pajsije Hilandarski“, studenti Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti sva tri nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: Literature and Linguistics

Rok za prijavu: 12. januar 2017. godine, do 12:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Ugovor o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
 • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) (i prevod na engleski jezik*)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1)
 • Prijavni formular za smeštaj (molimo, preuzmite formu)
 • Minimalna prosečna ocena 7.5
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Plovdivskom univerzitetu „Pajsije Hilandarski“ možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za jezike i književnost možete videti OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2016/17. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Takođe, preporuka je i da konsultujete Erazmus + koordinatora sa Fakulteta za jezike i književnost u vezi odabira predmeta. Erazmus + koordinator je Assoc. Prof. Nadia Cherneva, PhD (e-mail: ncherneva9@gmail.com).

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Plovdivu.

6. Univerzitet u Plovdivu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs