Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Plovdivskom univerzitetu „Pajsije Hilandarski“, Plovdiv, Bugarska Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Plovdivskim univerzitetom „Pajsije Hilandarski“, zaposleni na Odseku za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • nastavničku mobilnost (STA - staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
  • trening mobilnost (STT - staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana treninga + 2 dana za put)

Dostupna studijska oblast: Language and Philology, Teaching and Training

Rok za prijavu: 30. januar 2017. godine, do 12:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular training, and teaching)
  • Pozivno pismo
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Plovdivskom univerzitetu „Pajsije Hilandarski“ možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za jezike i književnost možete videti OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati se u letnjem semestru akademske 2016/17. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Erazmus + koordinator na Fakultetu za jezike i književnost je Assoc. Prof. Nadia Cherneva, PhD (e-mail: ncherneva9@gmail.com).

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Plovdivu.

5. Univerzitet u Plovdivu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Stipendija u iznosu od 140 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs