Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Aristotelovom univerzitetu u Solunu

U okviru Erazmus + programa nastavni i vannastavni kadar fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu može se prijaviti za mobilnost na Aristotelovom univerzitetu u Solunu

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Aristotelovim univerzitetom u Solunu zaposleni na svim članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  1. nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Lista fakulteta na Aristotelovom univerzitetu u Solunu dostupna je ovde.

  1. trening mobilnost (staff mobility – training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).

Lista fakulteta dostupna je ovde.

Liste administrativnih jedinica dostupne su ovde i ovde.

Bitne informacije o studijskim programima na Aristotelovom univerzitetu u Solunu možete videti OVDE  i OVDE.

Listu Erazmus+ koordinatora na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, možete videti OVDE.

Više informacija o nastavničkoj mobilnosti možete videti OVDE.

Više informacija o trening mobilnosti možete videti OVDE.

ROK ZA PRIJAVU: 10. FEBRUAR 2017. GODINE

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite odgovarajući obrazac: Teaching, Training)
  3. Pismo podrške matične institucije
  4. Pozivno pismo
  5. Biografija na engleskom jeziku
  6. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)

U slučaju da kandidat ne poseduje zvanične jezičke sertifikate (IELTS, TOEFL i sl.) može se koristiti Formular za jezičku procenu (Language Assessment Sheet), popunjen od strane matične institucije i/ili škole stranih jezika, koji opisuje trenutan nivo poznavanja datog stranog jezika.

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost

Napomene:

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Aristotelovom univerzitetu u Solunu.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od Aristotelovog univerziteta u Solunu.

Proces

NOMINACIJA

PRIJAVA

SELEKCIJA

Ko je zadužen za sprovođenje procesa.

Univerzitet u Kragujevcu (po završetku internog konkursa za prijavu)

Nominovani kandidati se dalje prijavljuju u skladu sa procedurom na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.

Aristotelov univerzitet u Solunu.

 

II Aristotelov univerzitetu u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

III Stipendija obuhvata putne troškove (paušalni iznos od 275 evra) i dnevnice (140 evra/dnevno) koje isplaćuje partnerski univerzitet – Aristotelov univerzitet u Solunu.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs