Poziv za prijavu nastavnika stranih jezika za stipendiranu mobilnost na Šleskom tehnološkom univerzitetu u Gljivicama (Poljska)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Šleskim tehnološkim univerzitetom u Gljivicama, nastavnici stranih jezika, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • Staff teaching mobility koja će se realizovati učešćem na konferenciji Foreign languages – between routine and innovation.

Organizator konferencije: Centar za strane jezike Šleskog tehnološkog univerziteta u Gljivicama

Mesto održavanja konferencije: Ustroń (Beskidy mountains area, ~100 km away from Gliwice, prevoz od/do mesta održavanja konferencije će biti organizovan)

Šleski tehnološki univerzitet u Gljivicama predlaže da se nastavnička mobilnost realizuje na sledeći način:

- Dolazak u Gljivice pre početka konferencije

- 3 radna dana (21-23. april) tokom konferencije- aktivno učešće na konferenciji (speaker/co-speaker/etc.)

- 2 radna dana (24. i 25. april) na Šleskom tehnološkom univerzitetu u Gljivicama- rad sa studentima koji su na mobilnosti

Kotizacija za učešće na konferenciji je 250evra. U cenu su uključeni učešće na konferenciji, smeštaj, obroci, materijali za učešće na konferenciji.

Ukoliko ste dobitnik stipendirane mobilnosti (granta), cena kotizacije biće oduzeta od ukupne stipendije.

Informacije o stipendiji (grantu):

a) 140 evra dnevno (5 radnih dana + 2 dana za putovanje),

b) 275 evra za pokrivanje putnih troškova

 

Kontakt osoba za više informacija o konferenciji:

Mrs Bożena Stefanowicz- bozena.stefanowicz@polsl.pl

 

Rok za prijavu: 30. januar 2017. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Šleskom Tehnološkom univerzitetu u Glivicama možete pogledati OVDE.


Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati od 21. do 25. aprila 17. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Šleskom tehnološkom univerzitetu u Gljivicama.

4. Šleski tehnološki univerzitet u Gljivicama odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs