Позив за пријаву запослених на Универзитету у Крагујевцу за стипендирану мобилност на Политехничком Универзитету у Вроцлаву (Пољска)

Еразмус+ кључна акција 1 – Кредитна мобилност

У складу са интер-институционалним уговором и одобреним средствима за размену са Политехничким Универзитетом у Вроцлаву (Wroclaw University of Science and Technology) запослени на Универзитету у Крагујевцу могу се пријавити за:

  • наставничку мобилност (STA - staff mobility for teaching) у трајању од недељу дана (5 дана држања наставе + 2 дана за пут). У складу са правилима Програма Еразмус+, наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.
  • тренинг мобилност (STT - staff mobility for training) ) у трајању од недељу дана (5 дана држања наставе + 2 дана за пут).

Период реализације мобилности: мобилност ће се реализовати током академске 2017/18. а свакако у договору са партнерским универзитетом. Све мобилности се морају завршити до маја 2018.

Молимо заинтересоване кандидате да приликом пријављивања узму у обзир академску понуду Политехничког Универзитета у Вроцлаву и компатибилност исте са понудом Универзитета у Крагујевцу, као и структуру (доступни сектори и департмани).

Важна напомена: заинтересовани кандидати за оба типа мобилности морају контактирати колеге из Вроцлава, као потенцијалне супервизоре. Релевантне информације можете пронаћи овде.

 

Потребна документа за пријаву:

  1. Потврда о запослењу
  2. План активности током мобилности *
  3. Пријавни формулар (молимо, преузмите одговарајући образац)
  4. Биографија на енглеском језику (са листом публикација у случају наставничке мобилности)
  5. Доказ о познавању енглеског језика (минимални ниво познавања језика Б2) **
  6. Копија пасоша

*  План активности се припрема према моделу који је креиран у оквиру самог програма Еразмус+ и представља предлог Ваших активности (теме, наставне јединице, презентације и сл.) које бисте реализовали током мобилности. Молимо, преузмите одговарајући модел документа у зависности од типа мобилности за који се пријављујете.

СТТ мобилност је доступна свима (административни кадар из различитих сектора, библиотекари, наставници страних језика, као и академски кадар). Кандидати за СТТ мобилност се могу определити да учествују на посебном програму (International Staff Week, 29.05. – 02.06.2017), или могу са колегама на Политехничком Универзитету у Вроцлаву договорити индивидуални програм у термину по договору.

** У случају да кандидат не поседује званичне језичке сертификате (IELTS, TOEFL и сл.) може се користити Формулар за језичку процену (Language Assessment Sheet), попуњен од стране матичне институције и/или школе страних језика, који описује тренутан ниво познавања датог страног језика.

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност

 

Рок за достављање пријава: 20. фебруар 2017.

Напомене:

I По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу номинованих кандидата, као и њихове пријаве Политехничком Универзитету Вроцлаву.  

II Политехнички Универзитет у Вроцлаву одлучује о коначној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

III Стипендија обухвата путне трошкове (паушални износ од 275 евра) и дневнице (укупно 980 евра за цео период мобилности) које исплаћује партнерски универзитет – Политехнички Универзитет у Вроцлаву.

 

Уколико имате питања, можете нас контактирати

путем електронске поште или телефона:

Контакт телефон: 034 300 425

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs