Poziv za prijavu studenata Univerziteta u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Politehničkom Univerzitetu u Vroclavu (Poljska)

Erazmus+ ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Politehničkim Univerzitetom u Vroclavu (Wroclaw University of Science and Technology) studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnost u skladu sa akademskom ponudom Politehničkog Univerziteta u Vroclavu.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu)
 2. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 3. Kopija prethodno stečenih diploma (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master studija) i prevod na engleski jezik*
 4. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo) **
 5. CV (preporuka: koristiti Europass model)
 6. Kopija pasoša
 7. Pismo preporuke

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Rok za dostavljanje prijave: 01. maj 2017.

 

(A) Dodatna pojašnjenja

 • Nivo studija: u okviru saradnje sa Politehničkim Univerzitetom u Vroclavu mogu se prijaviti studenti osnovnih i/ili master akademskih studija, a u skladu sa akademskom ponudom na partnerskom univerzitetu.
 • Trajanje mobilnosti: razmena u trajanju od 5 meseci (zimski semestar akademske 2017/18.)
 • Akademska ponuda Politehničkog Univerziteta u Vroclavu dostupna je OVDE.
 • Predlog ugovora o učenju podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene, a koji su navedeni u gore datoj akademskoj ponudi.  U ovoj fazi prijave, dovoljno je popuniti samo prvi deo (do: During the Mobility). Prilikom odabira predmeta potrebno konsultovati Erazmus+ koordinatora na svom fakultetu, a preporuka je i da se studenti konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave predlog ugovora o učenju potpisuju student i fakultetski koordinator.

(B)  Selekcija kandidata

 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata. 
 • Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave (online) od Politehničkog Univerziteta u Vroclavu. Proceduru možete videti i ovde.
 • Politehnički Univerzitet u Vroclavu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

(C)  Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu (više o tome možete videti ovde)
 • Praktične informacije za strane studente možete videti OVDE
 • Dodatne informacije za strane studente možete videti OVDE
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.

(D) Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – Politehnika Vrocalv

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 01. maj 2017.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs