Промоција часописа Менаџмент у хотелијерству и туризму

У четвртак, 16. марта 2017. године, у 19 часова у Универзитетској галерији биће представљен часопис ,,Менаџмент у хотелијерству и туризму“ - ,,ХиТ Менаџмент“ чији је издавач Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи публикује научни часопис под називом ,,Менаџмент у хотелијерству и туризму“ и скраћеним називом ,,ХиТ Менаџмент“ (ISSN 2334-8267 | eISSN 2334-9123 | UDC 005:338.48 | COBISS.SR-ID 198887948).

Часопис тематски покрива ужу научну област менаџмента у хотeлијерству и туризму, што је определило и наслов часописа, док су научне дисциплине које покрива: менаџмент и пословање, информациони системи, одрживи развој и екологија. Научни чланци у часопису се разврставају у следеће категорије: оригиналан научни рад, прегледни рад, кратко или претходно саопштење, научна критика, односно полемика и осврти. У часопису се, такође, објављују и стручни чланци и то: стручни рад, информативни прилог и приказ.

Значај часописа Менаџмент у хотелијерству и туризму за популаризацију науке и области хотелијерства и туризма је велики. Мисија научног часописа, Менаџмент у хотелијерству и туризму“ је да буде извор информација заснован на истраживањима из области хотелијерства и туризма. Визија Редакционог одбора и Издавачког савета је да кроз публиковање овог часописа  пруже научни и стручни допринос развоју хотелијерства и туризма.

Први број часописа објављен је 2013. године, а до сада је објављено укупно 8 бројева. Излази два пута годишње, а објављује научне и стручне радове на српском или енглеском језику. Часопис Менаџмент у хотелијерству и туризму се према категоризацији научних часописа за 2014. годину налази у оквиру категорије М53, за друштвене науке у оквиру Економије и организационих наука.

На промоцији часописа, која ће бити одржана у Универзитетској галерији у четвртак 16. марта 2017. године у 19 часова, говориће проф. др Драго Цвијановић, главни уредник; доц. др Снежана Милићевић, уредник и доц. др Александра Митровић, секретар редакције.

 


Фото галерија: