Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Sapijenca Univerzitetu u Rimu

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

 (osnovne akademske studije)

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. CV na engleskom jeziku u Europass formatu
  2. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
  3. Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik)*
  4. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
  5. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu)
  6. Kopija prve stranice pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVA: 10. april 2017. godine

 

Akademska ponuda Sapijenca Univerziteta:

  • Bitne informacije o studijskim programima na Univerzitetu Sapijenca na engleskom jeziku možete videti OVDE, kao i pregled ponuđenih kurseva/predmeta na engleskom jeziku OVDE.
  • Bitne informacije o studijskim programima na Univerzitetu Sapijenca na italijanskom jeziku možete videti OVDE.

 

Važne napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar 2017/18. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno italijanskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Sapijenca Univerzitetu u Rimu. 

Svi nominovani kandidati će od Sapijenca Univerziteta u Rimu putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave. Prikaz procedure nakon nominacije možete videti OVDE.

5. Sapijenca Univerzitet u Rimu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost