Конференција посвећена дефинисању компетенција

Конференција посвећена дефинисању компетенција

У Новом Саду ће у периоду од 29.09. до 01.10.2010. године бити одрзана конференција посвећена дефинисању компетенција у оквиру Темпус пројекта "Competence-Matching competences in higher education and economy: From Competence to strategy and curriculum development". Програм конференције налази се у прилогу.
Заинтересовани за ову тему и они који би желели да учествују на овој конференцији могу се обратити професорки Раногајец са Универзитета у Новом Саду и то путем мејла janjar@uns.ac.rs

Документи:

Програм