Poziv za prijavu studenata osnovnih i master akademskih studija za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Haenu (Španija)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti:

 • studenti osnovnih i master akademskih studija (razmena u trajanju od 9 meseci)


Dostupne studijske oblasti:

 • Computing sciences ;
 • Industrial, Telecommunications and Telematic Engineering;
 • Philologies.


Rok za prijavu: 28. april 2017. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
 • Lista položenih ispita (studenti sa master studija prilažu listu položenih ispita sa osnovnih studija, ukoliko u trenutku prijave nemaju položene ispite sa master studija)  i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome i prevod na engleski jezik* (za studente master studija)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika (nivo B1) **

 

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/španskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Više informacija o Univerzitetu u Haenu možete pogledati OVDE.

Kontakte Univerziteta u Haenu možete pogledati OVDE.

Listu predmeta na engleskom jeziku možete pogledati OVDE i OVDE.

Listu predmeta na španskom jeziku možete videti OVDE.

Informacije za studente sa posebnim potrebama možete pronaći OVDE.

Informacije koje se tiču zdravstvenog osiguranja možete pogledati OVDE.

Sve informacije koje se tiču smeštaja pogledajte OVDE.


Napomene za studente:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za akademsku 2017/18. godinu, u trajanju od 9 meseci.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno španskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena. Listu Erazmus+ koordinatora možete videti OVDE.
   
 3. Univerzitet u Haenu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 4. Selektovani kandidati kasnije moraju ispratiti prijavnu proceduru Univerziteta u Haenu. Više informacija možete videti OVDE.
   
 5. Dostupne stipendije:
 • Computing sciences- 4 stipendije za razmenu na nivou osnovnih akademskih studija i 1 stipendija za razmenu na nivou master akademskih studija
   
 • Industrial, Telecommunications and Telematic Engineering- 3 stipendije za razmenu na nivou osnovnih akademskih studija i 1 stipendija za razmenu na nivou master akademskih studija
   
 • Philologies- 3 stipendije za razmenu na nivou osnovnih akademskih studija i 1 stipendija za razmenu na nivou master akademskih studija

  6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
   
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost


Dokumenti:

Annex 7