Poziv za prijavu nastavnog kadra za stipendiranu mobilnost na Humbolt Univerzitetu u Berlinu (Nemačka)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti nastavnici Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu:

- staff mobility for teaching, u trajanju od 5 dana

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: Humanities, Languages and Philological Sciences

 

Rok za prijavu: 24. april 2017. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku*
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molim preuzmite formu)
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Dokaz o poznavanju engleskog/nemačkog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2) **
  • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (za držanje nastave ili usavršavanje kandidata; e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)

* U ovom trenutku prijave nije potreban prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog/nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik sa Univerziteta u Kragujevcu. Molimo preuzmite formular.

Više informacija o Humbolt Univerzitetu u Berlinu možete pogledati OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti i humanističke nauke pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati se u letnjem semestru akademske 2016/17. godine.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Humbolt Univerzitetu u Berlinu.

3. Humbolt Univerzitet u Berlinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Stipendija u iznosu od 120 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

 

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs