Poziv za prijavu nastavnika za stipendiranu mobilnost na Politehničkom institutu Viana do Castelo (Portugalija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Politehničkim institutom Viana do Castelo, nastavnici, zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • Staff teaching mobility koja će se realizovati u trajanju od 17 dana

U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

 

Dostupne su sve studijske oblasti koje se izvode na Politehničkom institutu Viana do Castelo.

Informacije o stipendiji (grantu):

a) 120 evra dnevno,

b) 360 evra za pokrivanje putnih troškova

 

ROK ZA PRIJAVU: 16. oktobar 2017. godine, do 12:00 sati​

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formu)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Politehničkom institutu Viana do Castelo možete pogledati OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Važne napomene:

1. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Politehničkom institutu Viana do Castelo.

3. Po završenom nominovanju, selektovani kandidati dobiće instrukcije za dalju prijavu.

4. Politehničkim institut Viana do Castelo odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Prednost će imati kandidati sa Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini, zbog toga što je Fakultet nosilac Ugovora.

6. Mobilnost se mora realizovati do sredine decembra 2017. godine

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs