Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на Повисланскoм колеџу у Квиџину (Пољска)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Повисланским колеџом у Квиџину, студенти Економског факултета и Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

студенти основних академских студија (размена у трајању од 5 месеци)

Доступна студијска област: Economics (0311)

РОК ЗА ПРИЈАВУ: 06. новембар 2017. године

Потребна документа за пријаву:

  • Пријавни формулар (преузмите формулар)
  • Уговор о учењу (преузмите формулар)
  • Потврда са факултета да сте редован студент (и превод на енглески језик*)
  • Листа положених испита (и превод на енглески језик*)
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)
  • Биографија у Europass формату
  • Копија пасоша

* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.

Више о Повисланскoм колеџу у Квиџину можете погледати ОВДЕ.

Академску понуду Повисланскoг колеџа у Квиџину погледајте ОВДЕ и ОВДЕ.

Податке о Еразмус+ координатору на Повисланскoм колеџу у Квиџину погледајте ОВДЕ.

Корисне информације за стране студенте погледајте ОВДЕ.

 

Важне напомене:

1. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2017/18. године.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

3. Приликом припреме Уговора о учењу потребно је да се консултујете са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у  Крагујевцу.

4. Такође, предлаже се заинтересованим кандидатима да консултују Еразмус+ координатора са Повисланскoг колеџа у Квиџину у вези одабира предмета, додатних информација и консултација које се тичу одабира предмета.

5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата Повисланскoм колеџу у Квиџину.

6. Повислански колеџ у Квиџину одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

7. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Месечна стипендија у износу од 750 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

 

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност