Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Povislanskom koledžu u Kvidžinu (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Povislanskim koledžom u Kvidžinu, studenti Ekonomskog fakulteta i Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: Economics (0311)

ROK ZA PRIJAVU: 06. novembar 2017. godine

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (preuzmite formular)
  • Ugovor o učenju (preuzmite formular)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
  • Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  • Biografija u Europass formatu
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više o Povislanskom koledžu u Kvidžinu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Povislanskog koledža u Kvidžinu pogledajte OVDE i OVDE.

Podatke o Erazmus+ koordinatoru na Povislanskom koledžu u Kvidžinu pogledajte OVDE.

Korisne informacije za strane studente pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u  Kragujevcu.

4. Takođe, predlaže se zainteresovanim kandidatima da konsultuju Erazmus+ koordinatora sa Povislanskog koledža u Kvidžinu u vezi odabira predmeta, dodatnih informacija i konsultacija koje se tiču odabira predmeta.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Povislanskom koledžu u Kvidžinu.

6. Povislanski koledž u Kvidžinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost