Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku (Poljska)

Erasmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, i to u sledećim studijskim oblastima:

 • Architecture and Construction (prioritetna oblast)
 • Environment (prioritetna oblast)
 • Engineering and Engineering Trades
 • Business and Administration
 • Information and Communication Technologies

na sledećim fakultetima:

 • Faculty of Architecture
 • Faculty of Civil and Environmental Engineering
 • Faculty of Electrical Engineering
 • Faculty of Mechanical Engineering
 • Faculty of Computer Science
 • Faculty of Management
 • Faculty of Forestry in Hajnówka

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu)
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Kopija diplome (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master studija) i prevod na engleski jezik*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo) **
 6. CV (preporuka: koristiti Europass model)
 7. Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

Akademska ponuda BUT: Predmete koji su namenjeni studentima na razmeni (studijsku ponudu Tehničkog univerziteta u Bjalistoku  na engleskom jeziku) možete pogledati OVDE.

Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za zimski semestar 2017/18. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

  Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.

  Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Bjalistok Univerziteta.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Tehničkom Univerzitetu Bjalistok. Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od strane kontakt osobe sa Tehničkog univerziteta u Bjalistoku.

  Tehnički univerzitet u Bjalistoku odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno brojustipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mobilnost će se realizovati u zimskom semestru 2017/18. godine
 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Više informacija o Tehničkom univerzitetu u Bjalistoku možete videti na: http://pb.edu.pl/en/

 

ROK ZA PRIJAVU: 05. JUN 2017. GODINE


PRIJAVA:
Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na mailto:erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost
Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs