Позив за пријаву студената за стипендирану мобилност на D. A. Tsenov Academy of Economics (Бугарска)

Еразмус+ Кључна акција 1 – кредитна мобилност

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Tsenov Academy of Economics, студенти Економског факултета Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

  • студенти свих нивоа академских студија (размена у трајању од 4 месеца)

Доступне студијске области: Business Studies; Management Science; Business Studies with languages; Accountancy; Financial Management; Marketing and Sales Management; Statistics; Economics; Business and Administration


Рок за пријаву: 01. новембар 2017. године

 

Потребна документа за пријаву:

  • Пријавни формулар (преузмите формулар)
  • Уговор о учењу (преузмите формулар)
  • Потврда са факултета да сте редован студент (и превод на енглески језик*)
  • Листа положених испита са свих нивоа студија (и превод на енглески језик*)
  • Потврда/сертификат о познавању енглеског језика (мин. Б1 ниво)
  • Биографија у Europass формату
  • Копија пасоша


* У овој фази пријаве није потребан званичан превод докумената оверен од стране судског тумача.


Више о D. A. Tsenov Academy of Economics можете погледати ОВДЕ.

Академску понуду D. A. Tsenov Academy of Economics и корисне информације за стране студенте погледајте ОВДЕ


Важне напомене:

1. Мобилност студената реализоваће се у летњем семестру академске 2017/18. године.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник или школа страних језика. Молимо преузмите форму.

3. Приликом припреме Уговора о учењу потребно је да се консултујете са Еразмус+ координатором на свом факултету, као и са предметним наставницима. Овде можете видети контакт листу Еразмус+ координатора на факултетима Универзитета у  Крагујевцу.

4. Такође, предлаже се заинтересованим кандидатима да консултују Еразмус+ координатора са D. A. Tsenov Academy of Economics у вези одабира предмета, додатних информација и консултација које се тичу одабира предмета.

5. По завршетку конкурса, Одељење за међународну сарадњу Универзитета у Крагујевцу врши техничку проверу достављене документације. Комисија за селекцију кандидата врши академску процену свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља листу  номинованих кандидата D. A. Tsenov Academy of Economics.

6. D. A. Tsenov Academy of Economics одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

7. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Месечна стипендија у износу од 750 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 180 евра)


ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 08:00 до 16:00 часова.


Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност