Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na D. A. Tsenov Academy of Economics (Bugarska)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tsenov Academy of Economics, studenti Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • studenti svih nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od 4 meseca)

Dostupne studijske oblasti: Business Studies; Management Science; Business Studies with languages; Accountancy; Financial Management; Marketing and Sales Management; Statistics; Economics; Business and Administration


Rok za prijavu: 01. novembar 2017. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (preuzmite formular)
  • Ugovor o učenju (preuzmite formular)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
  • Lista položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  • Biografija u Europass formatu
  • Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više o D. A. Tsenov Academy of Economics možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu D. A. Tsenov Academy of Economics i korisne informacije za strane studente pogledajte OVDE


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se konsultujete sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima. Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u  Kragujevcu.

4. Takođe, predlaže se zainteresovanim kandidatima da konsultuju Erazmus+ koordinatora sa D. A. Tsenov Academy of Economics u vezi odabira predmeta, dodatnih informacija i konsultacija koje se tiču odabira predmeta.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata D. A. Tsenov Academy of Economics.

6. D. A. Tsenov Academy of Economics odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost