Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Fođi

Na konkurs se mogu prijaviti studenti fakulteta Univerziteta u Kragujevcu

U okviru programa mobilnosti MUSA (Mobilità Universitaria Sport e Alimentazione) i MOBIS (Mobilità Incoming Studio), koje finansira Apulija Region (Transnational Mobility Actions of the Universities in the Apulia Region), na osnovu sporazuma o saradnji između Univerziteta u Fođi i Univerziteta u Kragujevcu, studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti sa stipendiranu mobilnost u trajanju od 5 meseci.

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  1. CV na engleskom jeziku u Europass formatu
  2. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
  3. Lista položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik)*
  4. Kopije diploma i prevod na engleski (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master ili doktorskih studija)*
  5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
  6. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu)
  7. Kopija prve stranice pasoša


Dostupne studijske oblasti: HEALTHCARE/MEDICINE - SPORT - FOOD SCIENCE/AGRICULTURE

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

ROK ZA PRIJAVU:  16. oktobar 2017. godine, do 12:00 sati

 

Akademsku ponudu Univerziteta u Fođi možete videti OVDE.


Važne napomene:

1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji​ semestar 2017/18. akademske godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.

2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom, odnosno italijanskom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Fođi. 

Svi nominovani kandidati će od Univerziteta u Fođi putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave.

5. Univerzitet u Fođi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 1480 evra (za pokrivanje troškova života, vize, i ostalih troškova)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 592 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost