Održan koncert „Mistična šuma Vila Lobosa“ u Univerzitetskoj galeriji

U Univerzitetskoj galeriji, 6. juna 2017. godine održan je koncert u saradnji sa Muzičko opersko teatarskom organizacijom (MOTO)

Članovi udruženja MOTO nadahnutim izvođenjem muzičko operskog repertoara, pokazali su visoki nivo profesionalnog pristupa  savremenim trendovima u muzici i da sa puno entuzijazma promovišu srpske i svetske umetničke vrednosti.

Posebno treba istaći da ovi mladi umetnici izuzetnu pažnju posvećuju radu sa marginalizovanim grupama, osobama sa invaliditetom, decom bez roditeljskog staranja, starim i nemoćnim licima kao i svim ostalim grupama koje zbog svojih zdravstvenih ili drugih problema ne mogu da učestvuju u društvenom i kulturnom  životu. 

U programu su učestvovali:

Nataša Jović Trivić, mecosopran

Jovana Radovanović, klavir

Slobodan Milivojević, gitara

Gorana Ćurgus, harfa

Aleksandar Ružičić, flauta

Marija Lazić, oboa

Ivan  Stamenković, alt saksofon

Dušica Blaženović, violina

Milica Mihailović, viola

Julija Bal, klavir

                                                                             Jasmina Vrbanić, violončelo


Foto galerija: