Студентска летња стручна пракса Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац

Конкурс за Студентску летњу стручну праксу 2017.

У сарадњи Универзитета у Крагујевцу и Института за јавно здравље Крагујевац реализоваће се програм Студентске летње стручне праксе у центрима Института за јавно здравље Крагујевац. На конкурс се могу пријавити студенти завршних година основних академских, интегрисаних академских и мастер академских студија.

Пракса ће се реализовати у два циклуса:

 1.  01-31. јул 2017. године
 2.  01-31. август 2017. године

Према исказаним потребама Института за јавно здравље Крагујевац,на конкурс за студентску летњу стручну праксу се могу пријавити студенти Економског факултета, Правног факултета, Факултета медицинских наука и Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу.

Потребна документа за пријаву:

 1. Пријавни формулар (попунити online пријаву)
 2. CV на српском језику
 3. Мотивационо писмо
 4. Потврда са факултета да је студент/студенткиња уписан/а  у завршну годину студија основних академских,  интегрисаних академских студија  или  мастер  академских студија. У потврди мора бити наведена просечна оцена остварена у току студија, досадашње трајање студија, као и број пренетих испита.

Доступна места за обављање праксе у центрима/службама Института за јавно здравље Крагујевац можете видети ОВДЕ.

Кандидати који испуњавају наведене услове могу послати документацију (2, 3 и 4) до 27. јуна 2017. године  до 12:00 сати на: razvojkarijere@kg.ac.rs (са напоменом: пријава за СЛСП 2017_Институт),  или је донети лично у Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу- Јована Цвијића бб, зграда Ректората (између Правног и Економског факултета), 2. спрат, радним данима од 08:00-16:00 часова.


НАПОМЕНЕ:

 • Кандидати у пријави могу навести највише 2 позиције, односно службе/центре, уз обавезну напомену месеца у ком желе да обаве праксу (јул или август 2017.)
 • Кандидати ће бити обавештени о резултатима конкурса путем електронске поште, најкасније 5 дана након истека рока за пријаву.
 • Сви одабрани кандидати ће по успешном завршетку стручне праксе добити одговарајућу потврду.
 • Сви учесници стручне праксе су у обавези да по завршетку праксе доставе извештај о обављеној стручној пракси (по обрасцу који доставља Центар за развој каријере).
 • Учесници конкурса који су Ромске националности или студенти са инвалидитетом о томе достављају одговарајуће потврде.

 

Уколико имате питања или недоумица, можете нас контактирати путем е-поште,
телефона или лично у просторијама Центра:

 

Центар за развој каријере и саветовање студената

Универзитета у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Тел: 034 300 425

E-mail:razvojkarijere@kg.ac.rs

Web: www.razvojkarijere.kg.ac.rs