Poziv za prijavu studenata doktorskih studija za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Bolonji (Italija)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti studenti doktorskih akademskih studija Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu, Fakulteta tehničkih nauka u Čačku i Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Dostupna studijska oblast: Engineering, manufacturing and construction

ROK ZA PRIJAVU: 10. decembar 2017. godine

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
  • Predlog plana istraživanja (molimo preuzmite formu)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student i prevod na engleski jezik*
  • Liste položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik)*
  • Kopija diplome sa osnovnih i master studija i prevod na engleski jezik*
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika (min. B1 nivo)
  • CV na engleskom jeziku u Europass formatu


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više o Univerzitetu u Bolonji možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Univerziteta u Bolonji pogledajte OVDE.

Više informacija o laboratorijskim centrima možete pronaći OVDE.


Važne napomene:

1. Doktorski programi u Bolonji se zasnivaju na kombinaciji seminara i istraživanja. Studenti doktorskih studija ne dobijaju kredite ni ocene.

2. Mobilnost u trajanju od 6 meseci može da se realizuje tokom akademske 2017/18. godine, u dogovoru sa partnerima sa Univerziteta u Bolonji. Mobilnost mora da se završi do 31. jula 2018. godine.

3. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili italijanskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

4. Prilikom pripreme predloga plana istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Bolonji.

6. Univerzitet u Bolonji odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs