Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Philipps-Universität Marburg, (Marburg, Nemačka)

Erazmus+ Ključna Akcija 1 – Kreditna mobilnost

Na konkurs se mogu prijaviti studenti osnovnih i/ili master akademskih studija fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u skladu sa ponuđenim studijskim programima na Univerzitetu u Marburgu.  Prema odredbama ugovora koji Univerzitet u Kragujevcu ima sa  Filip Univerzitetom Marburg, najmanje 2 stipendija biće dodeljene studentima Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo, preuzmite formu)
 2. Motivaciono pismo (na engleskom jeziku)
 3. Predlog ugovora o učenju (molimo, preuzmite formu)
 4. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika (min. B1, preporučljivo B2 nivo) **


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.


Akademska ponuda:

 • Philipps-Universität Marburg - akademska ponuda dostupna je ovde.
 • Lista predmeta koji su u ponudi na engleskom jeziku dostupna je ovde.
 • Zainteresovani studenti za razmenu o oblasti medicine i farmacije moraju uzeti u obzir da se nastava odvija na nemačkom jeziku, te moraju dostaviti dokaz o odličnom poznavanju nemačkog jezika (B2 nivo).


Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za letnji semestar akademske 2017/18. godine i studenti se mogu prijaviti za razmenu u trajanju od 1 semestra, odnosno 5 meseci.
   
 2. Ugovor o učenju (Learning Agreement) podrazumeva predmete (koji se biraju iz gore navedene akademske ponude na engleskom ili nemačkom jeziku) koje student želi da pohađa tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, a preporuka je i da se konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave popuniti samo polja koja su obeležena (1. strana). Pri odabiru predmeta voditi računa da su isti ponuđeni u zimskom semestru 2017/18. godine.  Za razmenu u trajanju od jednog semestra potrebno je odabrati predete koji zbirno daju 30 ESPB.

  Ovde možete videti kontakt listu Erazmus+ koordinatora na fakultetima Univerziteta u Kragujevcu.
   
 3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih studenata Filip Univerzitetu Marburg.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave (online sistem) od strane kontakt osobe sa Filip Univerziteta Marburg.

  Filip Univerzitet Marburg odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
   
 4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Mesečna stipendija u iznosu od 800 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu (troškove smeštaja studenti plaćaju od svoje stipendije)
 • Mogućnost pohađanja besplatnog kursa nemačkog jezika
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje, ali trošak tog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.
 • Više informacija o Filip Univerzitetu Marburg možete videti ovde.
 • Listu često postavljanih pitanja za strane studente možete videti ovde.
   

ROK ZA PRIJAVU: 06. novembar 2017. godine


PRIJAVA:
Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost_naziv stranog univerziteta

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs