Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Šleskom Univerzitetu u Katovicama (Poljska)
Konkurs za Odsek za filologiju filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Šleskim Univerzitetom u Katovicama studenti sva tri nivoa studija Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
 • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)

Dostupna studijska oblast: Literature and Linguistics

Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih studija- molimo preuzmite formular)
 • Lista položenih ispita sa svih nivoa studija i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih i master studija i prevod na engleski jezik* (za studente master, odnosno doktorskih studija)
 • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)

Više informacija o Šleskom Univerzitetu u Katovicama možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Filološkom fakultetu možete pogledati OVDE.

Predmete koji se izvode na engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Akademski kalendar za školsku možete pronaći OVDE.

Dodatne informacije koje se tiču smeštaja u domu, studentskom životu i slično, pogledajte OVDE.

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 08:00 - 16:00 časova.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija, odnosno istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Takođe je potrebno da konsultujete Erazmus+ koordinatore sa Šleskog Univerziteta u Katovicama u vezi odabira predmeta na Filološkom fakultetu. Listu koordinatora možete preuzeti OVDE.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Šleskom Univerzitetu u Katovicama.

6. Šleski Univerzitet u Katovicama odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

 

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Šleski Katovice

Rok za prijavu: 13. novembar 2017. godine

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs