Poziv za zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Philipps-Universität Marburg (Marburg, Nemačka)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Na konkurs se mogu prijaviti nastavni i vannastavni kadar fakulteta Univerziteta u Kragujevcu, u skladu sa ponudom Univerzitetu u Marburgu.  Prema odredbama ugovora koji Univerzitet u Kragujevcu ima sa  Filip Univerzitetom Marburg, najmanje 2 stipendija biće dodeljene kandidatima sa Fakulteta pedagoških nauka u Jagodini.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 2. Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite formu, Teaching, Training)
 3. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika (min. B2 nivo) *
 4. Biografija na engleskom jeziku
 5. Kopija pasoša

* Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Akademska ponuda:

 • Philipps-Universität Marburg - akademska ponuda dostupna je ovde.
 • Lista predmeta koji su u ponudi na engleskom jeziku dostupna je ovde.
 • Zainteresovani kandidati za razmenu o oblasti medicine i farmacije moraju uzeti u obzir da se nastava odvija na nemačkom jeziku, te moraju dostaviti dokaz o odličnom poznavanju nemačkog jezika (C1 nivo).

 

Napomene:

 1. Realizacija mobilnosti je predviđena za akademsku 2017/18. godinu. Mobilnost se može realizovati i učešćem na međunarodnoj nedelji koja će biti organizovana u maju 2018. godine.
 2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Filip Univerzitetu Marburg.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave od strane kontakt osobe sa Filip Univerziteta Marburg.
 3. Filip Univerzitet Marburg odlučuje o finalnoj selekciji kandidata shodno broju stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:
 • Dnevnica u iznosu od 120 evra
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Više informacija o Filip Univerzitetu Marburg možete videti ovde.

 

ROK ZA PRIJAVU: 16. oktobar 2017. godine

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost_Marburg

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs