Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Komenijus Univerzitetu u Bratislavi (Slovačka)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Komenijus Univerzitetom u Bratislavi, studenti Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti sva tri nivoa akademskih studija (razmena u trajanju od 4 meseca)

Dostupna studijska oblast: Language Acquisition

Prednost će imati studenti sa Katedre za srbistiku.

 

Rok za prijavu: 01. novembar 2017. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Ugovor o učenju (molimo preuzmite formular)
  • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih studija - molimo preuzmite formular)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
  • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Komenijus Univerzitetu u Bratislavi možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti možete pogledati OVDE i OVDE.

Predmete koji su dostupni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Komenijus Univerzitetu u Bratislavi.

5. Komenijus Univerzitet u Bratislavi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Bratislava

 

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs