Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Komenijus Univerzitetu u Bratislavi (Slovačka)
Konkurs za Odsek za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Komenijus Univerzitetom u Bratislavi, nastavnici Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff teaching mobility u trajanju od 10 dana

U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast: Language Acquisition

Prednost će imati kandidati sa Katedre za srbistiku.

 

Rok za prijavu: 09. oktobar 2017. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Ugovor o mobilnosti (molimo preuzmite formular)
  • Pozivno pismo (opciono)
  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

 

Više informacija o Komenijus Univerzitetu u Bratislavi možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za umetnosti možete pogledati OVDE i OVDE.

Predmete koji su dostupni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Komenijus Univerzitetu u Bratislavi.

4. Komenijus Univerzitet u Bratislavi odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Stipendija u iznosu od 120 evra dnevno (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Bratislava

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs