Poziv za prijavu nastavnog kadra Fakulteta za hotelijerstvo i turizam za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Turun Yliopisto (University of Turku, Finska)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim interinstitucionalnim ugovorom na konkurs se mogu prijaviti nastavnici Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i to u oblasti: Travel, tourism and leisure

 Mobilnost za nastavno osoblje obuhvata:

  • Mobilnost u trajanju od 7 dana (5 dana + 2 dana za put) uz obavezu držanja nastave u trajanju od 8 časova nedeljno
  • Stipendiju u iznosu od 140 evra/dnevno
  • Dodatak za putne troškove u iznosu od 275 evra

Uslovi i potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Predlog Ugovora o mobilnosti (molimo, preuzmite formu)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Pozivno pismo ili saglasnost odgovarajućeg departmana/odeljenja sa Univerziteta Turku
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)

Prijava:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Turku

ROK ZA PRIJAVU: 04. decembar 2017. godine​

Više informacija o Univerzitetu pogledajte OVDE.

I Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata partnerskoj instituciji.

II Univerzitet u Turku odlučuje o finalnoj selekciji kandidata.

III Period realizovanja mobilnosti: akademska 2017/18. godine, a u skladu sa dogovorom sa koordinatorima na Univerzitetu u Turku.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs