Poziv za prijavu nastavnika Fakulteta medicinskih nauka za stipendiranu mobilnost na Karolinska Institutu (Karolinska Institutet) u Stokholmu (Švedska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Karolinska Institutom, nastavnici Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff teaching mobility (u trajanju od 5 dana)

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast: Medicine (0912)

 

Rok za prijavu: 23. oktobar 2017. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Predlog Ugovora o mobilnosti (molim preuzmite formu)
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2)
  • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)
  • Kopija pasoša

Više o Karolinska Institutu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu pogledajte OVDE.

Korisne informacije za pogledajte OVDE i OVDE.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost nastavnika realizovaće se u toku akademske 2017/18. godine, a u skladu sa dogovorom sa partnerima.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Akademska kontakt osoba za realizovanje mobilnosti je prof. dr Jovan P. Antović: jovan.antovic@ki.se

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Karolinska Institutu.

5. Karolinska Institut odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 160 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Karolinska Institut