Konkurs za stipendiranu praksu za studente sa invaliditetom

Erazmus+ Ključna akcija 2 – Special Mobility Strand

Na osnovu ugovora o saradnji između Univerziteta u Kragujevcu i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Banjoj Luci, i Univerziteta Crne Gore, Univerzitet u Kragujevcu poziva studente sa invaliditetom, sa svih nivoa studija, kao i kandidate koji su stekli diplomu u poslednje dve godine, da se prijave na Konkurs za stipendiranu praksu u Bosni i Hercegovini ili Crnoj Gori.

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 2. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 3. Lista položenih ispita, sa svih nivoa studija
 4. Kopije diploma (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master ili doktorskih studija i za diplomce)
 5. Potvrda o invaliditetu

Rok za prijavu: 06. novembar 2017. godine

Napomene:

 • Kandidati u Prijavnom formularu, navode u kojoj zemlji žele da obave stručnu praksu, odnosno u okviru saradnje sa kojim od navedenih partnerskih univerziteta, kao i u okviru koje stručne oblasti.
 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava i dostavlja listu  nominovanih kandidata partnerskim institucijama. 
 • Partnerski univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.
 • Partnerski univerzitet kandidatu predlaže instituciju/kompaniju u kojoj će obaviti stručnu praksu.
 • Nakon izvršene selekcije, odabrani kandidati će dobiti dalje instrukcije o procesu realizacije prakse od matične institucije (Ugovor o praksi, Ugovor o stipendiranju, Osiguranje i sl.).

Informacije o stipendiji:

 • Period prakse: 2 meseca u toku akademske 2017/18. godine (novembar 2017- oktobar 2018.)
 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 180 evra

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na elektronsku adresu: medjunarodna.saradnja@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Kancelariju za međunarodne projekte Univerziteta u Kragujevcu, radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 Adresa:

Univerzitet u Kragujevcu

Kancelarija za međunarodne projekte

Jovana Cvijića bb

34000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ praksu