Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost studenata na Šleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Konkurs za Fakultet medicinskih nauka

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Šleskim medicinskim univerzitetom u Katovicama studenti Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • studenti svih nivoa studija (razmena u trajanju od jednog semestra)

Dostupne studijske oblasti: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Physiotherapy

Rok za dostavljanje prijava: 10. decembar 2017. godine​.

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
  • Lista položenih ispita (sa svih nivoa studija) (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

Više informacija o Šleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama možete pogledati OVDE.

Studijsku ponudu možete pronaći OVDE.

Informacije za strane studente pogledajte OVDE.

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu (prof. dr Nebojša Zdravković), odnosno sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Šleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs