Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost zaposlenih na Šleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama (Poljska)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Konkurs za Fakultet medicinskih nauka

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Šleskim medicinskim univerzitetom u Katovicama zaposleni u nastavi na Fakultetu medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff mobility for teaching (razmena u trajanju od 5 dana)

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupne studijske oblasti: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Physiotherapy

Rok za dostavljanje prijava: 23. april 2018. godine, do 12:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Predlog Ugovora o mobilnosti (molim preuzmite formu)
  • Biografija kandidata na engleskom jeziku u Europass formatu
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika- B2)
  • Pisani dokaz zainteresovanosti stranog partnera (e-mail korespodencija i/ili pozivno pismo odgovarajućeg departmana/odeljenja)
  • Kopija pasoša

Više informacija o Šleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama možete pogledati OVDE.

Studijsku ponudu možete pronaći OVDE.

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u skladu sa dogovorom sa Šleskim medicinskim univerzitetom u Katovicama.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Šleskom medicinskom univerzitetu u Katovicama.

4. Šleski medicinski univerzitet u Katovicama odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Medicinski univerzitet u Katovicama

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs