Позив за пријаву за стипендирану мобилност запослених на Шлеском медицинском универзитету у Катовицама (Пољска)

ЕРАСМУС+ КЉУЧНА АКЦИЈА 1 – КРЕДИТНА МОБИЛНОСТ

Конкурс за Факултет медицинских наука

У складу са потписаним интер-институционалним уговором за размену са Шлеским медицинским универзитетом у Катовицама запослени у настави на Факултету медицинских наука Универзитета у Крагујевцу могу се пријавити за стипендирану мобилности и то:

  • staff mobility for teaching (размена у трајању од 5 дана)

Наставни кадар је у обавези да у току размене одржи најмање 8 сати предавања недељно.

Доступне студијске области: Medicine, Dentistry, Pharmacy, Nursing, Physiotherapy

Рок за достављање пријава: 23. април 2018. године, до 12:00 сати

Потребна документа за пријаву:

  • Потврда о запослењу на енглеском језику
  • Предлог Уговора о мобилности (молим преузмите форму)
  • Биографија кандидата на енглеском језику у Europass формату
  • Доказ о познавању енглеског језика (минимални ниво познавања језика- Б2)
  • Писaни доказ заинтересованости страног партнера (e-mail коресподенција и/или позивно писмо одговарајућег департмана/одељења)
  • Копија пасоша

Више информација о Шлеском медицинском универзитету у Катовицама можете погледати ОВДЕ.

Студијску понуду можете пронаћи ОВДЕ.

Важне напомене:

1. Мобилност ће се реализовати у складу са договором са Шлеским медицинским универзитетом у Катовицама.

2. Уколико не поседујете званичан сертификат о познавању енглеског језика, потврду може издати и предметни наставник. Молимо преузмите форму.

3. По истеку рока за пријаву Универзитету у Крагујевцу, Комисија за селекцију кандидата врши техничку проверу свих пријава у складу са Правилима и условима за селекцију студената, наставног и ненаставног особља Универзитета у Крагујевцу и доставља ранг листу пријављених кандидата Шлеском медицинском универзитету у Катовицама.

4. Шлески медицински универзитет у Катовицама одлучује о финалној селекцији кандидата у складу са одобреним бројем стипендија намењених Универзитету у Крагујевцу.

5. Информације о стипендији и студијском боравку:

  • Дневна стипендија у износу од 140 евра (за покривање трошкова живота)
  • Покривени путни трошкови (у износу од 275 евра)

ПРИЈАВА:

Сва документа можете послати електронским путем на erasmus@kg.ac.rs, поштом или их донети лично у Ректорат (2. спрат) радним данима од 09:00 до 15:00 часова.

Адреса: Универзитет у Крагујевцу

Јована Цвијића бб.

34 000 Крагујевац

Напомена за слање поштом: Пријава за Еразмус+ мобилност, Медицински универзитет у Катовицама

Е-пошта: erasmus@kg.ac.rs