Predavanje „Nano tehnologije i svetlost - Nobelove nagrade u funkciji zdravlja“

Na Prirodno–matematičkom fakultetu, u četvrtak 2. novembra 2017. godine u 13 časova, predavanje na temu Nano tehnologije i svetlost - Nobelove nagrade u funkciji zdravlja, održaće prof. dr Đuro Koruga.

Prof. dr Đuro Koruga doktorirao je iz oblasti biomedicinskog inženjerstva (zajednički doktorat Mašinskog i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu), usavršavao se na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Arizoni 1984-85 iz oblasti medecinskih biotehnologija.

Rukovodilac je 6 projekata koje je finansiralo Ministarstvo za nauku Srbije ( jedan iz oblasti biomedicinske instrumentacije, jedan iz molekularne elektronike, jedan iz bioelektronike u okviru genetskog inženjeringa, nanotehnologija i rane detekcije kancera kože i melanoma) u periodu od 1986. do 2006. godine.

Autor je 126 naučnih i stručnih radova.


Foto galerija: