Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Matej Bel (Banjska Bistrica, Slovačka)

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Matej Bel, Ekonomski fakultet, na konkurs se mogu prijaviti studenti Ekonomskog fakulteta i studenti Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji.

Na konkurs se mogu prijaviti:

  • STUDENTI SVA 3 NIVOA STUDIJA (RAZMENA U TRAJANjU OD 1 SEMESTRA/5 MESECI)

ROK ZA PRIJAVU: 14. novembar 2017. godine, do 12:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (preuzmite formu)
  • Predlog plana studija, za studente osnovnih i master akademskih studija (preuzmite formu) odnosno Predlog plana studija i/ili istraživanja, za studente doktorskih studija (preuzmite formu)
  • Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
  • Kopije diploma (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master ili doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika
  • Prijavni formular za smeštaj, ukoliko želite smeštaj u domu (preuzmite formu)
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Univerzitetu Matej Bel pogledajte OVDE.

Više informacija o Ekonomskom fakultetu pogledajte OVDE.

Dostupne predmete na engleskom jeziku možete videti OVDE.

Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, odnosno sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu Matej Bel.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Sva dokumenta možete poslati na erasmus@kg.ac.rs ili ih doneti lično u Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Kragujevcu (Jovana Cvijića bb, zgrada Rektorata -između Pravnog i Ekonomskog fakulteta, 2. sprat), radnim danima od 09:00-15:00 časova.

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Matej Bel

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs


Dokumenti:

Fact Sheet