Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Saima univerzitetu primenjenih nauka (Lapenranta, Finska)
Konkurs za Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i Ekonomski fakultet

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Saima univerzitetom primenjenih nauka studenti Fakulteta za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od jednog semestra)


Dostupne studijske oblasti: Business and Administration, Tourism and Hospitality


Rok za dostavljanje prijava: 22. novembar 2017. godine, do 12:00 sati.


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda sa fakulteta da ste redovan student (i prevod na engleski jezik*)
  • Lista položenih ispita (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša


Više informacija o Saima univerzitetu primenjenih nauka možete pogledati OVDE.

Studijsku ponudu možete pronaći OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, odnosno sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Saima univerzitetu primenjenih nauka.

5. Saima univerzitet primenjenih nauka odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost,  Saima


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs