Konkurs za stipendiranu mobilnost studenata Univerziteta u Kragujevcu na Tehničkom Univerzitetu: Vilnius Gediminas Technical University (Litvanija)

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Tehničkim univerzitetom Viljnus studenti Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • Studenti osnovnih, master ili doktorskih akademskih studija: razmena u trajanju od 3 meseca (studenti doktorskih studija), odnosno jednog semestra (5 meseci) u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

Dostupne studijske oblasti:

- Business and administration

- Economics

- Mechanics and metal trades

- Information and Communication Technologies

- Electronics and automation

- Environment

- Building and Civil Engineering

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 2. Predlog ugovora o učenju (molimo preuzmite formu), odnosno predlog studija/istraživanja za studente doktorskih studija (molimo, preuzmite formu)
 3. Lista položenih ispita i prevod na engleski jezik*
 4. Kopija prethodno stečenih diploma (za studente koji se prijavljuju za razmenu na nivou master/doktorskih studija) i prevod na engleski jezik*
 5. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo) **
 6. CV (preporuka: koristiti Europass model)
 7. Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

** Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

 

Napomene:

I U okviru ugovora o saradnji sa Tehničkim univerzitetom Viljnus prednost će imati studenti Fakulteta inženjerskih nauka, jer je Fakultet inženjerskih nauka nosilac Ugovora.

Akademsku ponudu i listu dostupnih predmeta za strane studente možete videti OVDE.

 • Studenti mogu birati predmete sa različitih fakulteta, ukoliko to odgovara studijskom programu na matičnom fakultetu.
 • Detalje o studijskim programima možete videti OVDE.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja o programu i predmetima, kontaktirajte koordinatora datog programa: kontakti su dostupni OVDE.

Akademski kalendar:

 • Letnji semestar počinje 05.02. 2018. i završava se 27.05.2018.
 • Ispitni rok: od 28.05. do 24.06. 2018.
 • Program orijentacija za sve strane studente: 31. januar- 04. februar 2018. godine

II Predlog ugovora o učenju podrazumeva predmete koje student želi da pohađa tokom razmene. U ovoj fazi prijave, dovoljno je popuniti prvu stranu (do dela: During the Mobility), odnosno, navesti predmete koje nameravate da slušate tokom razmene. Prilikom odabira predmeta potrebno konsultovati Erazmus+ koordinatora na svom fakultetu, a preporuka je i da se studenti konsultuju  i sa predmetnim nastavnicima. U ovoj fazi prijave predlog ugovora o učenju potpisuju student i fakultetski koordinator.

III Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Tehničkom univerzitetu Viljnus.  Svi nominovani kandidati će putem e-pošte dobiti smernice i informacije o daljem postupku prijave (online) od Tehničkog univerziteta Viljnus.

IV Tehnički univerzitet Viljnus odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

V Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)
 • Mogućnost smeštaja u studentskom domu
 • Dodeljen mentor koji pomaže i prati rad studenta tokom mobilnosti
 • Dodatne informacije za strane studente možete videti OVDE
 • Svi studenti na mobilnosti u obavezi su da imaju odgovarajuće zdravstveno osiguranje. Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+, te je to obaveza studenata.

 

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost – VGTU Litvanija

 

ROK ZA DOSTAVLjANjE PRIJAVE: 01. decembar 2017. godine, do 12:00 sati

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs