Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu Transilvanije u Brašovu (Rumunija)
Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

Erasmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom Transilvanije u Brašovu, studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti master i doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 4 meseca i 20 dana)

Dostupna studijska oblast: Engineering and engineering trades


Rok za prijavu: 13. decembar 2017. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Ukoliko tokom mobilnosti želite da pohađate kurs rumunskog jezika, molimo vas da u sklopu svoje prijave dostavite i popunjen prijavni formular za kurs (molimo preuzmite formular).

Više informacija o Univerzitetu Transilvanije u Brašovu možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za tehnološko inženjerstvo i industrijski menadžment pogledajte OVDE.

Informacije za studente na razmeni pogledajte OVDE.

Predmete koji su dostupni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu Transilvanije u Brašovu.

5. Univerzitet Transilvanije u Brašovu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Brašov


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs