Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu (Rumunija)
Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

Erasmus+ Ključna akcija 1 – Kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Lucijan Blaga“ u Sibiu, studenti Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 4 i po meseca)


Dostupna studijska oblast: Engineering and engineering trades


Rok za prijavu: 13. decembar 2017. godine, do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
  • Ugovor o učenju (molimo preuzmite formular)
  • Liste položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski jezik*)
  • Kopija diplome/uverenje o diplomiranju sa osnovnih studija (i prevod na engleski jezik*)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku u  Europass formatu
  • Motivaciono pismo na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša


* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za inženjerstvo pogledajte OVDE i OVDE.

Informacije za studente na razmeni pogledajte OVDE i OVDE.

Predmete koji su dostupni studentima na razmeni možete pogledati OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu.

5. Univerzitet „Lucijan Blaga“ u Sibiu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

6. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)


Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.


Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Sibiu


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs