Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu (Rumunija)
Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Lucijan Blaga“ u Sibiu, zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff mobility for teaching – nastavnička mobilnost u trajanju od 8 dana

- staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 7 dana.

 

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast: Engineering and engineering trades

 

Rok za prijavu: 13. decembar 2017. godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Fakultetu za inženjerstvo pogledajte OVDE i OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2017/18. godine, a u skladu sa dogovorom sa Univerzitetom „Lucijan Blaga“ u Sibiu.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu „Lucijan Blaga“ u Sibiu.

4. Univerzitet „Lucijan Blaga“ u Sibiu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 180 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Sibiu

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs