Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Breši (Italija)
Konkurs za Fakultet tehničkih nauka u Čačku

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Breši, zaposleni na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff mobility for teaching – nastavnička mobilnost u trajanju od 7 dana (5 dana mobilnosti + 2 dana puta)

- staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 7 dana (5 dana mobilnosti + 2 dana puta)

 

Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

Dostupna studijska oblast: Engineering, manufacturing and construction

 

Rok za prijavu: 07. februar 2018.​ godine, do 12:00 sati

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

 

Više informacija o Univerzitetu u Breši možete pogledati OVDE i OVDE.

Informacije za nastavnike na razmeni pogledajte OVDE.

Informacije o administrativnim odeljenjima pogledajte OVDE.

 

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku akademske 2017/18. godine, a u skladu sa dogovorom sa Univerzitetom u Breši.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu u Breši.

4. Univerzitet u Breši odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

 

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Breša

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs