Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost u okviru Mare Nostrum projekta (Portugalija)

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

Projekat Mare Nostrum, kojim koordinira Univerzitet u Algarvi, u okviru Evropskog programa Erazmus+ - Ključna akcija 1, Međunarodna kreditna mobilnost, podržava mobilnost studenata, akademskog i administrativnog osoblja iz visokoškolskih institucija u Portugaliji i 7 partnerskih zemalja, u oba smera, dolazna i odlazna mobilnost.

Visokoškolske institucije iz Portugalije, koje čine konzorcijum:

- Univerzitet u Algarvi, koordinator,

- Univerzitet Nova u Lisabonu, partner,

- Univerzitet u Evori, partner,

- Univerzitet u Portu, partner.

Mare Nostrum nudi ukupno 100 stipendija, od kojih su Univerzitetu u Kragujevcu dostupne:

  • 4 stipendije za nastavno osoblje (staff mobility – teaching)
  • 4 stipendije za administrativno osoblje (staff mobility – training)

Više informacija možete videti OVDE.

 

NA KONKURS SE MOŽETE PRIJAVITI DO 31. JANUARA 2018. GODINE

ROK ZA PRIJAVU JE PRODUŽEN DO: 09. februara 2018. godine.​

 

PRIJAVA: Zainteresovani kandidati moraju pratiti prijavnu proceduru Mare Nostrum projekta, odnosno potrebno je otvoriti nalog na e-portalu: https://marenostrum2017.ualg.pt/

Proces prijave pogledajte OVDE.

Uputstvo za prijavu kandidata i listu dokumenata za prijavu možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu Mare Nostrum projekta možete pogledati OVDE.

 

Važne napomene:

1. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu izvršiće validaciju prijava (tehnička provera prijava – da li su prijavljeni kandidati zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu, i provera validnosti podnetih dokumenata). Nakon validacije prijava, sledi proces evaluacije koji sprovode članovi konzorcijuma Mare Nostrum projekta.

2. Mobilnost odabranih kandidata realizovaće se u dogovoru sa partnerima, a najkasnije do jula 2019. godine.

3. Trajanje mobilnosti za zaposlene: razmena u trajanju od 5 dana, ne računajući put; nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja.

4. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevnica u iznosu od 120 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 360 evra)

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs