Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Politehničkom Univerzitetu u Torinu (Italija) Konkurs za Fakultet inženjerskih nauka

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Politehničkim Univerzitetom u Torinu, zaposleni na Fakultetu inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

- staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 14 dana.

Rok za prijavu: 25. decembar 2017. godine, do 12:00 sati

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Ugovor o mobilnost (molimo preuzmite formular)
  • Potvrda o zaposlenju (i prevod na engleski jezik)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Politehničkom Univerzitetu u Torinu možete pogledati OVDE i OVDE.

Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati u toku letnjeg semestra akademske 2017/18. godine, najskasnije do 31. jula 2018. godine, a u skladu sa dogovorom sa Politehničkim Univerzitetom u Torinu. Politehnički univerzitet u Torinu predlaže da se mobilnost realizuje i učešćem u međunarodnoj nedelji, koju će organizovati u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Komisija za selekciju kandidata vrši tehničku proveru svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Politehničkom Univerzitetu u Torinu.

4. Politehnički Univerzitet u Torinu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus + mobilnost, Brašov

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs