Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu u Vroclavu (Poljska)
Konkurs za Odsek za filologiju filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Vroclavu studenti Odseka za filologiju Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
 • studenti master akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)
 • studenti doktorskih akademskih studija (razmena u trajanju od 5 meseci)


Dostupna studijska oblast: Languages


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formular)
 • Predlog Ugovora o učenju (molimo preuzmite formular)
 • Predlog plana studija/istraživanja (za studente doktorskih studija- molimo preuzmite formular)
 • Lista položenih ispita sa svih nivoa studija i prevod na engleski jezik*
 • Kopija diplome sa osnovnih i master studija i prevod na engleski jezik* (za studente master, odnosno doktorskih studija)
 • Biografija na engleskom jeziku u Europass formatu
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B1 nivo)
 • Kopija pasoša


Više informacija o Univerzitetu u Vroclavu možete pogledati OVDE i OVDE.

Više informacija o Filološkom fakultetu možete pogledati OVDE, a podatke o institutima možete videti OVDE.

Akademsku ponudu na engleskom jeziku pogledajte OVDE.

Akademski kalendar možete pronaći OVDE.

Informacije za studente na razmeni, možete pogledati OVDE.

Dodatne informacije koje se tiču smeštaja u domu, studentskom životu i slično, pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme predloga plana studija, odnosno istraživanja potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus+ koordinatorom na svom fakultetu, kao i sa predmetnim nastavnicima.

4. Takođe, predlažemo da konsultujete Erazmus+ koordinatore sa Univerziteta u Vroclavu u vezi odabira predmeta. Listu koordinatora možete videti OVDE.

5. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu u Vroclavu.

6. Univerzitet u Vroclavu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 750 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (do iznosa od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Vroclav


Rok za prijavu: 18. decembar 2017. godine, do 12:00 sati


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs