Poziv za prijavu nastavnog i administrativnog kadra za stipendiranu mobilnost na Ekonomskom univerzitetu u Katovicama (Poljska)
Konkurs za Ekonomski fakultet

ERAZMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Ekonomskim univerzitetom u Katovicama, zaposleni na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff mobility for teaching (razmena u trajanju od 5 dana+ 2 dana puta)
  • staff mobility for training (razmena u trajanju od 5 dana+ 2 dana puta)


Nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi 8 sati predavanja.

Dostupna studijska oblast: Economics, Business and Administration
 

Rok za prijavu: 08. januar 2018. godine


Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Ugovor o mobilnosti (preuzmite odgovarajući formular, teaching, training)
  • Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog jezika (min. B2 nivo)
  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Biografija u Europass formatu
  • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.
 

Više informacija o Ekonomskom univerzitetu u Katovicama možete pogledati OVDE.

Studijsku ponudu možete pronaći OVDE.

Akademski kalendar pogledajte OVDE.

Informacije o trening nedelji pogledajte OVDE.

Više informacija o međunarodnim nedeljama na Ekonomskom univerzitetu u Katovicama, pogledajte OVDE.
 

Važne napomene:

1. Kolege sa Ekonomskog univerziteta u Katovicama predlažu da se mobilnost nastavnika realizuje učešćem na mađunarodnoj nedelji “Internet Communication Management” koja će se održati u periodu od 23-28. aprila 2018. godine.

Predlog je da se mobilnost vannastavnog kadra realizuje učešćem na Erazmus trening nedelji, koja će biti organizovana u maju/junu 2018. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Ekonomskom univerzitetu u Katovicama.

4. Ekonomski univerzitet u Katovicama odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Katovice