Poziv za prijavu za stipendiranu mobilnost na Saima univerzitetu primenjenih nauka (Lapenranta, Finska)
Konkurs za Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i Ekonomski fakultet

ERASMUS+ KLjUČNA AKCIJA 1 – KREDITNA MOBILNOST

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Saima univerzitetom primenjenih nauka zaposleni na Fakultetu za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

  • staff mobility for teaching – nastavnička mobilnost u trajanju od 7 dana (5 dana mobilnosti + 2 dana puta)
  • staff mobility for training – trening mobilnost u trajanju od 7 dana (5 dana mobilnosti + 2 dana puta)


Dostupne studijske oblasti: Business and Administration, Tourism and Hospitality


Rok za dostavljanje prijava: 19. mart 2018. godine, do 12:00 sati.


Potrebna dokumenta za prijavu:

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.


Više informacija o Saima univerzitetu primenjenih nauka možete pogledati OVDE.

Studijsku ponudu možete pronaći OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati se u letnjem semestru akademske 2017/18. godine ili u toku akademske 2018/19. godine, a u skladu sa dogovorom sa partnerima iz Finske.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Saima univerzitetu primenjenih nauka.

4. Saima univerzitet primenjenih nauka odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost,  Saima

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs