Poziv za prijavu zaposlenih na Univerzitetu u Kragujevcu za stipendiranu mobilnost na Aristotelovom univerzitetu u Solunu

U okviru Erazmus + programa nastavni i vannastavni kadar fakulteta u sastavu Univerziteta u Kragujevcu može se prijaviti za mobilnost na Aristotelovom univerzitetu u Solunu

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Aristotelovim univerzitetom u Solunu zaposleni na svim članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

 1. nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.

  Lista fakulteta na Aristotelovom univerzitetu u Solunu dostupna je ovde.
   
 2. trening mobilnost (staff mobility – training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).

Lista fakulteta dostupna je ovde.

Liste administrativnih jedinica dostupne su ovde i ovde.


Bitne informacije o studijskim programima na Aristotelovom univerzitetu u Solunu možete videti OVDE  i OVDE.

Listu Erazmus+ koordinatora na Aristotelovom univerzitetu u Solunu, možete videti OVDE.

Više informacija o nastavničkoj mobilnosti možete videti OVDE.

Više informacija o trening mobilnosti možete videti OVDE.


ROK ZA PRIJAVU: 18. MART 2018. GODINE


Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 2. Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite odgovarajući obrazac: Teaching, Training)
 3. Pismo podrške matične institucije
 4. Biografija na engleskom jeziku
 5. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
 6. Kopija pasoša

Važne napomene:

1. Mobilnost nastavnika realizovaće se najkasnije do 10. decembra 2018. godine, a u skladu sa dogovorom sa kolegama iz Soluna.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Aristotelovom Univerzitetu u Solunu.

4. Aristotelov Univerzitet u Solunu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Proces

NOMINACIJA

PRIJAVA

SELEKCIJA

Ko je zadužen za sprovođenje procesa.

Univerzitet u Kragujevcu (po završetku internog konkursa za prijavu)

Nominovani kandidati se dalje prijavljuju u skladu sa procedurom na Aristotelovom univerzitetu u Solunu.

Aristotelov univerzitet u Solunu.

 


5. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevnica u iznosu od 140 evra
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića bb.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Solun


Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati
putem elektronske pošte ili telefona:
Kontakt telefon: 034 300 425
E-pošta: erasmus@kg.ac.rs