Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Middlesex University London (UK)

Erazmus+ ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom i odobrenim sredstvima za razmenu sa Midlseks univerzitetom u Londonu zaposleni na svim članicama Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za:

  • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
  • trening mobilnost (staff mobility – training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).


ROK ZA PRIJAVU: 15. mart 2018. godine

 

Potrebna dokumenta za prijavu:

  • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
  • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite odgovarajući obrazac: Teaching, Training)
  • Pismo podrške matične institucije
  • Biografija na engleskom jeziku
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika C1)
  • Kopija pasoša                                                              


Prikaz studijskih programa, kao i predmeta koji su dostupni na Univerzitetu Middlesex University London možete videti OVDE.


Napomene:

1. Mobilnost će se realizovati učešćem na 11. Erazmus Međunarodnoj nedelji, u periodu od 21-25/05/2018. godine. Tema međunarodne nedelje: Where am I going and why? Developing the potential of international student and staff mobility. Više informacija o Međunarodnoj nedelji, pogledajte OVDE.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Midlseks Univerzitetu u Londonu.

4. Prijavljeni kandidati će po završetku konkursa dobiti obaveštenje o rezultatima pred-selekcije od Odeljenja za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu.

5. Po nominaciji Univerziteta u Kragujevcu, nominovani kandidati će popuniti onlajn prijavu OVDE. Rok za onlajn prijavu je 18. mart 2018. godine.

6. Midlseks Univerzitetu u Londonu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

7. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

  • Dnevnica u iznosu od 160 evra
  • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Više o smeštaju na Middlesex Univerzitetu u Londonu pogledajte ovde.

PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Middlesex