Poziv za prijavu zaposlenih za stipendiranu mobilnost na Oto Fridrih Univerzitetu u Bambergu (Nemačka)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom u Bambergu zaposleni na Univerzitetu u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • nastavničku mobilnost (staff mobility for teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.
 • trening mobilnost (staff mobility for training) u trajanju od nedelju dana (5 dana trening + 2 dana za put).


Dostupne oblasti studija: Education, Humanities incl. Languages, Social Sciences, Business studies, Computer Science

Potrebna dokumenta za prijavu:

 1. Motivaciono pismo na engleskom jeziku (1 do 2 strane)
 2. CV sa fotografijom (obavezno navesti kontakt adresu i telefon) – preporuka Europass CV
 3. Predlog ugovora o mobilnosti (molimo preuzmite odgovarajući formular: teaching, training ),
 4. Pismo podrške matične institucije
 5. Potvrda o zaposlenju
 6. Potvrda/sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika (min. B2, preporučljivo C1 nivo)
 7. Kopija pasoša


Rok za prijavu: 09. april 2018. godine, do 12:00 sati


Napomene:

 • Prijava i prateća dokumenta dostavljaju se na engleskom jeziku (nije potreban zvaničan prevod sudskog tumača);
 • Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju engleskog i/ili nemačkog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.
 • Nastavnička mobilnost može da se realizuje tokom maja ili juna 2018. godine
 • Za trening mobilnost mogu da se prijave kandidati koji aktivno učestvuju na programima internacionalizacije svoje institucije. Trening mobilnost će se realizovati učešćem na Međunarodnoj Erazmus+ nedelji, koja će biti organizovana u junu (11-15.06.2018. godine). Teme Međunarodne Erazmus+ nedelje:
 • Incoming student mobility (application, orientation, housing, transcripts)
 • Outgoing student mobility (application, selection, stipend accounting)
 • Learning agreements and recognition
 • Organization of international internships
 • Organization of teacher and staff mobility
 • International Summer Schools
 • Student day (meeting with your exchange students at Bamberg)

 

 • Kontakt lista Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu u Kragujevcu dostupna je ovde.
 • Ovde možete videti koji su predmeti dostupni na engleskom jeziku.
 • Celokupna ponudu Univerziteta u Bambergu na nemačkom jeziku- Studijske oblasti možete videti ovde.

 

 • Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu  nominovanih kandidata Univerzitetu  u Bambergu. 
 • Nominovani kandidati će biti pozvani na intervju sa predstavnicima Univerziteta u Bambergu.
 • Univerzitet u Bambergu odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 120 evra
 • Nadoknada za putne troškove u iznosu od 275 evra


PRIJAVA:

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 09:00 do 15:00 časova.

 Adresa: Univerzitet u Kragujevcu
Jovana Cvijića b.b.
34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Bamberg