Poziv za prijavu nastavnika za stipendiranu mobilnost na Šleskom Tehnološkom univerzitetu u Glivicama (Poljska)

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Šleskim Tehnološkim univerzitetom u Glivicama, nastavnici Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • nastavničku mobilnost (staff mobility – teaching) u trajanju od nedelju dana (5 dana držanja nastave + 2 dana za put). U skladu sa pravilima Programa Erazmus+, nastavni kadar je u obavezi da u toku razmene održi najmanje 8 sati predavanja nedeljno.


Dostupne studijske oblasti:

 • Environment (052)
 • Mathematics and Statistics (054)
 • Information and Communication Technologies (061)
 • Engineering and Engineering Trades (071)
 • Manufacturing and Processing (072)
 • Architecture and Construction (073)
 • Transport Services (104)


Rok za prijavu: 29. mart 2018. godine do 12:00 sati


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Potvrda o zaposlenju na engleskom jeziku
 • Plan aktivnosti tokom mobilnosti (molimo, preuzmite obrazac: Teaching)
 • Pismo podrške matične institucije
 • Biografija na engleskom jeziku
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika (minimalni nivo poznavanja jezika B2)
 • Kopija pasoša

* U ovoj fazi prijave nije potreban zvaničan prevod dokumenata overen od strane sudskog tumača.

Više informacija o Šleskom Tehnološkom univerzitetu u Glivicama možete pogledati OVDE.

Akademsku ponudu pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost će se realizovati učešćem na Akademskoj međunarodnoj nedelji koja će biti organizovana u maju 2018. godine (21-25/05/2018).

2. Po završetku konkursa, Odeljenje za međunarodnu saradnju Univerziteta u Kragujevcu vrši tehničku proveru dostavljene dokumentacije. Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja listu nominovanih kandidata Šleskom Tehnološkom univerzitetu u Glivicama.

3. Šleski Tehnološki univerzitet u Glivicama odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

4. Informacije o stipendiji:

 • Dnevna stipendija u iznosu od 140 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)

Sva dokumenta možete poslati elektronskim putem na erasmus@kg.ac.rs, poštom ili ih doneti lično u Rektorat (2. sprat) radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Adresa: Univerzitet u Kragujevcu

Jovana Cvijića bb.

34 000 Kragujevac

Napomena za slanje poštom: Prijava za Erazmus+ mobilnost, Glivice

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs