Poziv za prijavu studenata za stipendiranu mobilnost na Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III (Francuska)
Konkurs za Katedru za romanistiku Filološko-umetničkog fakulteta

Erazmus+ Ključna akcija 1 – kreditna mobilnost

U skladu sa potpisanim inter-institucionalnim ugovorom za razmenu sa Univerzitetom „Pol Valeri“ Monpelje III studenti Katedre za romanistiku Filološko-umetničkog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu mogu se prijaviti za stipendiranu mobilnosti i to:

 • studenti osnovnih akademskih studija, razmena u trajanju od 5 meseci
 • studenti master akademskih studija, razmena u trajanju od 5 meseci


Dostupna studijska oblast: Language Sciences


Potrebna dokumenta za prijavu:

 • Prijavni formular (molimo preuzmite formu)
 • CV (preporuka: koristiti Europass model)
 • Motivaciono pismo
 • Lista položenih ispita sa svih nivoa studija (i prevod na engleski)
 • Kopija diplome sa osnovnih studija (i prevod na engleski)
 • Potvrda/sertifikat o poznavanju francuskog jezika (min. B2 nivo)
 • Predlog ugovora o učenju (Learning Agreement - molimo preuzmite formu)
 • Kopija pasoša


ROK ZA PRIJAVU: 16. april 2018. godine, do 12:00 sati


Više informacija o Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III možete pogledati OVDE i OVDE.

Listu Erazmus+ koordinatora na Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III možete preuzeti OVDE.

Više informacija o Erazmus programu na Univerzitetu „Pol Valeri“ pogledajte OVDE.


Važne napomene:

1. Mobilnost studenata realizovaće se u zimskom semestru akademske 2017/18. godine.

2. Ukoliko ne posedujete zvaničan sertifikat o poznavanju francuskog jezika, potvrdu može izdati i predmetni nastavnik ili škola stranih jezika. Molimo preuzmite formu.

3. Prilikom pripreme Ugovora o učenju potrebno je da se studenti konsultuju sa Erazmus + koordinatorom na svom fakultetu, odnosno sa šefom Katedre i predmetnim nastavnicima.

4. Takođe, zainteresovanim kandidatima se predlaže da konsultuju Erazmus + koordinatore sa Univerziteta „Pol Valeri“ Monpelje III u vezi odabira predmeta.

5. Po isteku roka za prijavu Univerzitetu u Kragujevcu, Komisija za selekciju kandidata vrši akademsku procenu svih prijava u skladu sa Pravilima i uslovima za selekciju studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja Univerziteta u Kragujevcu i dostavlja rang listu prijavljenih kandidata Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III.

6. Selektovani kandidati će dobiti dalje instrukcije za prijavnu proceduru Univerzitetu „Pol Valeri“ Monpelje III, koja se vrši putem onlajn portala.

7. Univerzitet „Pol Valeri“ Monpelje III odlučuje o finalnoj selekciji kandidata u skladu sa odobrenim brojem stipendija namenjenih Univerzitetu u Kragujevcu.

8. Informacije o stipendiji i studijskom boravku:

 • Mesečna stipendija u iznosu od 850 evra (za pokrivanje troškova života)
 • Pokriveni putni troškovi (u iznosu od 275 evra)


Ukoliko vam je potrebna pomoć u pripremi dokumenata, savete možete potražiti na sajtu CzRk-a u našoj sekciji Mobilnost, kao i u Priručniku za mobilnost studenata. Naravno, uvek ste dobrodošli u Centar, ako imate pitanje, nedoumicu ili vam je potreban savet.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati putem elektronske pošte ili telefona:

Kontakt telefon: 034 300 425

E-pošta: erasmus@kg.ac.rs